Hvor mange grupper skal bruge PlanNet?
Hvor mange medarbejdere i alt skal bruge PlanNet?
*F.eks. blot i en enkelt gruppe, eller se evt. hvad I kan spare samlet i kommunen.

Hvad er timeprisen i gennemsnit for en medarbejder?
*Prisen kan enten være den direkte timeløn på en medarbejder, eller sættes lidt højere, hvis der forventes et mindre forbrug af vikarer.

Hvor mange timer bruges der i gennemsnit pr. år pr. medarbejder på vagtplanlægning?
*Vi har tal fra nogle grupper, der bruger ca. 24 timer pr. medarbejer årligt.

Hvor stor en del af disse timer, forventer du at kunne spare med PlanNet?
*Fredericia Kommune forventer at kunne spare 30-50%.