PlanNet - spar tid på vagtplanlægningen

Vagtplanlægning i kommuner er en omfangsrig opgave, der kræver tid og ressourcer. PlanNet er en fleksibel løsning, der letter processen og giver dine ansatte medindflydelse

Vagtplanlægning er mere end “bare” at plotte tal ind i et skema; det kræver både indsigt i dine medarbejderes kompetencer og mange timers arbejde med at få enderne til at mødes - for slet ikke at tale om nødvendigheden af fleksibilitet, skulle der opstå uventede forhindringer på vejen såsom sygdom eller ændrede behov hos borgeren, som du servicerer. Kort sagt: en planlægger kan nemt bruge mange ressourcer og meget tid på, at lægge puslespillet og optimere undervejs.

PlanNet er et agilt værktøj til vagtplanlægning hos kommuner eller private virksomheder. Bygget på principper om medindflydelse og automatisering af processer, giver PlanNet bl.a. den enkelte medarbejder frihed til at være medbestemmende for den kommende arbejdsplan, uden at det koster ekstra arbejde for planlæggeren.

Vi tror på, at kundens erfaring med PlanNet er bedst - derfor har vi spurgt Fredericia Kommune, som benytter værktøjet, om de vil dele deres tanker om systemet:

Hvad var baggrunden for, at I ønskede at se på mulighederne for et IT system til at hjælpe med vagtplanlægningen?

“Flere og flere af vore distrikter går over til fleksibel vagtplanlægning, hvor de enkelte distrikter bruger papir til opgaven. Baggrunden er den, at der bliver brugt en del tid på møder hvor medarbejderne ”pusler” med at få vagtplanen til at gå op, samtidig med at planlæggerne af 2-3 omgange skal i vores vagtplansystem og lægge ønsker ind/rette efter ”puslemøderne” og så færdiggøre den endelige vagtplan.”

Kan du med en sætning eller to beskrive, præcis hvilken opgave PlanNet skal løse for jer?

“PlanNet skal gøre det lettere for medarbejdere og planlægger (medarbejderne kan lægge ønsker ind når det passer dem, de kan løbende se hvilke ønsker andre kollegaer har, planlæggeren skal kun en gang i vagtplansystemet når den færdige plan er lavet i PlanNet, alt dette for at spare tid)”

Har I en forventning om, hvor meget tid der kan spares ved brug af et IT system?

“Vi har en forventning om at den tid som medarbejdere og planlægger bruger kan reduceres med 30 til 50 %”

Hvis der kan spares tid, skal den sparede tid så bruges på ekstra tid hos borgerne, mindre afspadsering, færre vikarer eller noget helt andet?

“For medarbejderne vil det betyde mindre afspadsering og dermed være flere timer til rådighed for borgerkontakt og dermed et mindre forbrug af vikarer. For Planlæggerne vil tiden kunne anvendes til en bedre planlægning af de daglige kørelister så antallet af forskellige medarbejdere ved borgerne kan reduceres (primært hos hjemmeboende borgere).”

Se om du kan spare penge!

Har du lyst til at gå Fredericia Kommune i fodsporene?

Udfyld formularen herunder, og klik på knappen, for at se om PlanNet kan være en økonomisk gevinst for jer - eller kontakt os for at høre nærmere.  

Se vores film

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Læs mere om...


Ellers ring, skriv eller kig forbi til en snak om din forretning.

¨