Privatlivspolitik

Data ansvar 
Vi tager din databeskyttelse seriøst. Vi behandler persondata og har derfor implementeret denne privatlivspolitik, der informerer dig om hvordan vi behandler din data.

Kontaktinformation
ECIT Software A/S data ansvarlig, og vi sikrer at din persondata bliver behandlet I overensstemmelse med lovgivningen. 
Kontaktinformation:
Kontaktpunkt: Hjemmeside
Adresse: Rudolfgårdsvej 1B, 8260 Viby J
CVR: 36396768
Telefon: (+45) 86 18 08 68
E-mail: kontakt@ecitsoftware.com 
Hjemmeside: www.ecitsoftware.com

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at forbedre vores service og sikre kvaliteten af vores produkter og services såvel som vores kontakt med dig. 
Dataene vi anvender består af:
• Regulære persondata – hvis du kontakter os vil vi gemme dit navn, telefonnummer og e-mail.
• Internet trafik data – Vi bruger Google Analytics som analyserer din færden på vores side
• Tracking data fra tekniske cookies til at optimere vores hjemmeside

Vi indsamler og gemmer dine persondata for specifikke formål
Vi indsamler og gemmer dine persondata for specifikke formål og andre legale forretningsformål. Dette sker når vi er nødt til at: 
• Tilfredsstille din anmodning for produkter og services
• Tilpasning af vores kommunikation og marketing til dig
• Administration af din relation til os
• Opfyldning af lovkrav

Vi behandler kun relevant persondata
Vi behandler kun persondata der er relevant og tilstrækkelig I relation til formålet defineret ovenover. Formålet er essentielt til at udlede hvilke af dine persondata der er relevant for os. Det samme gælder for graden af persondata vi bruger. Vi bruger ikke mere persondata end det specifikke formål behøver.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og lagrer kun persondata der er nødvendig I relation til at opfylde det formål vi har opstillet. Udover det kan der være lovgivningsmæssige krav der bestemmer hvilke typer af persondata det er nødvendigt at indsamle og opbevar for vores forretnings funktioner. Typen og anvendelsesområdet for den persondata vi behandler, kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller andre lovkrav.

Vi opdaterer din personlige information
Fordi dele af vores service afhænger af at din data er korrekt og opdateret, beder vi dig om at informere os om relevante ændringer I din data. Du kan bruge E-mailen kontakt@ecitsoftware.com til at kontakte os vedrørende din persondata.

Vi sletter din persondata når den ikke længere er nødvendig
Vi sletter din persondata når det ikke længere er nødvendigt I relation til formålet med hvilken vi indsamlede, behandlede og opbevarede persondata.

Vi vil ikke videresende dine persondata uden samtykke
Hvis vi videresender dine persondata til partnere og aktører ved brug I marketing eller andet, vil vi indhente dit samtykke og informere dig om hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid modsige dig denne form for videresendelse, og du kan også frasige dig alle forespørgsler med et marketingsformål i CPR-registeret. Vi vil ikke indhente samtykke hvis vi er juridisk bundet til at videresende dine persondata.

Information omkring databehandling angående rekrutteringsprocessen
ECIT Software A/S vil ved at evaluere din profil I forhold til ansættelse, behandle alle de dokumenter, medier og mulige reference som til tillægger din ansøgning. Vi reserverer retten til at kontakte reference du kan have inkluderet.
Vi vil kun behandle din data internt og din data vil kun blive behandlet af folk med en andel i rekrutteringsprocessen. Din ansøgning og mulige vedhæftede data vil ikke blive behandlet yderligere efter rekrutteringsprocessen uden dit samtykke, og dataene vil blive slettet uden unødigt ophold.
Vi kan anmode om en straffeattest hvilken vi vil slette når de involverede parter enten har godkendt eller afvist den.

Sikkerhed
Vi vil beskytte din persondata og har interne regler omkring informations sikkerhed
Vi har implementeret interne regler angående informationssikkerhed der indeholder instruktioner og tiltag der beskytter din persondata imod sletning, tab, ændringer imod uautoriseret videregivelse og imod uautoriseret adgang til denne.

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
Hvis vi placerer cookies vil du blive informeret om disses brug og formål.

Dine rettigheder
Du har ret til at tilgå din persondata
Du har retten til på et hvilket som helst tidspunkt at få information omkring hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi bruger dem til. Du kan også få information om hvor længe vi beholder din persondata og om hvem der modtager data om dig, I det omfang vi videresender data I Danmark og I udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi også informere dig om de data vi behandler om dig. Adgangen kan være begrænset pga. Andre folks privatlivs beskyttelse, for handelshemmeligheder og materielle rettigheder. Du kan håndhæve dine rettigheder ved at skrive til kontakt@ecitsoftware.com.

Du har ret til at få forkerte persondata rettet eller slettet
Hvis du mener den persondata vi behandler om dig er forkert, så har du rettigheden til at få den rettet. Du skal kontakte os og informere os om hvor unøjagtighederne er og hvordan vi retter dem. I visse tilfælde vil vi have en forpligtigelse til at slette dine persondata. Dette gælder hvis du trækker dit samtykke tilbage eller hvis du ikke længere mener at formålet med databehandlingen står mål med formålet vi indsamlede den for, så kan du anmode om at få den slettet. 
Du kan også kontakte os hvis du mener at din persondata bliver behandlet i modsætning til lovgivningen eller andre juridiske forpligtelser. 
Når du tager kontakt til ECIT Software for at få dine persondata rettet eller slettet, vil vi undersøge om betingelserne er mødt, og vi vil så implementere ændringer eller sletninger hurtigst muligt.

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata
Du kan også modsætte dig videre sendelse af dine persondata for marketingsformål. Du kan skrive til kontakt@ecitsoftware.com hvis du vil gøre indsigelse. Hvis din modsigelse er berettiget vil vi sikre os at vi stopper behandlingen af din persondata.

Se vores film

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Læs mere om...


Ellers ring, skriv eller kig forbi til en snak om din forretning.

¨